Krmný vůz

Projekt „Krmný vůz“ je spolufinancován Evropskou unií. 

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS

Státní zemědělský investiční fond: +420 222 871 871, info@szif.cz

EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Nákupní košík